La documentació a presentar, com també totes les dades necessàries i els preus establerts per la temporada 2020/2021 ho trobaràs en el següent document:

– Inscripcions Temporada 2020/2021

La quota anual del FC Calldetenes es cobra a través del banc. Es pot triar entre 3 tipus de pagament: mensual, semetral, o pagament únic. Cal omplir l’autorització del full de les dades bancàries.

Autorització SEPA (Dades bancàries)